Zwarebierenavond en livemuziek op zondag 15 september 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 augustus 2019 toelating gegeven aan Jeugdhuis Phoenix om elektronisch versterkte muziek te spelen in openlucht tijdens de Phoenixfeesten in de Nieuwstraat 81 in Westerlo op zondag 15 september 2019 van 15 uur tot 1 uur (op maandag 16 september), op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1,1°,2°en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 14 augustus 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan jeugdhuis Phoenix, voor de organisatie van een zwarebierenavond en livemuziek in jeugdhuis Phoenix op zondag 15 september 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het verlengen van het sluitingsuur op 15 september 2019 van 15 uur tot 1 uur (16 september 2019) (art. 49 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in de tuin van jeugdhuis Phoenix (art. 98 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook