Zwemloop sportdienst Westerlo op zondag 8 september 2019

 

De burgemeester keurde op 5 september onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goed.

Op zondag 8 september 2019 tussen 12 en l8.30 uur wordt alle verkeer verboden in de volgende straten of weggedeelten:

  • Kasteelpark, gedeelte vanaf het kruispunt Beeltjensdreef-Kasteelpark tot aan het kruispunt Kasteelpark-Beeltjensdreef ter hoogte van woning 13
  • Kasteelpark, gedeelte tussen het kruispunt met Papedreef en kruispunt met Beeltjensdreef ter hoogte van woning 13
  • Kasteelpark in de onverharde paden tussen de aansluiting nabij Hollandse dreef en de achterzijde van het gemeentehuis

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 6 september 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 6 september 2019.

 

Zie ook