Arbeidsreglement en rechtspositieregeling

 

De rechten en plichten van het personeel van gemeente en OCMW zijn beschreven in arbeidsreglementen en rechtspositieregelingen.

Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van werknemer en werkgever. Je vindt er informatie over onder andere de arbeidsduur en rustpauzes, de toepassing van eventuele disciplinaire sancties, wat je moet doen als je ziek bent of het slachtoffer van pesten of seksuele intimidatie op de werkvloer. Medewerkers van lokale besturen hebben naast een arbeidsreglement ook een rechtspositieregeling. Daarin vind je de plaatselijke voorschriften in verband met aanwervingen, loopbanen, bezoldiging, loonschalen, vergoedingen en toelagen, verloven en afwezigheden.

  • Arbeidsreglement personeel OCMW
  • Rechtspositieregeling personeel OCMW
  • Arbeidsreglement personeel instellingen
  • Rechtspositieregeling personeel instellingen
  • Arbeidsreglement-rechtspositieregeling personeel gemeente

Zie ook

Meer info