e-Loket

Het e-loket is een elektronisch loket waarmee je een aantal diensten en producten van je gemeente online kan aanvragen.

Infovragen, herstellingen en klachten

meldpunt voor info, herstellingen en klachten straatlamp defect

Voor inwoners

adreswijziging attest gezinssamenstelling attest inzake wijze van teraardebestelling

bankdomiciliëring bewijs van leven bewijs van nationaliteit

bewijs van woonst belbus klantennummer aanvragen diftar-afvalcontainers aanvragen of opzeggen

e-factuur getuigschrift van samenwoonst nieuwsbrief inschrijving

openbaarheid van bestuur   

verjaardagszwemmen

 

Voor verenigingen

audiovisueel materiaal uitlenen feestmateriaal uitleendienst reclame voor je activiteiten

vergunning aanvragen voor je evenement 

Voor bedrijven

vastgoedinformatie aanvragen