e-Loket

Het e-loket is een elektronisch loket waarmee je een aantal diensten en producten van je gemeente online kan aanvragen.

Infovragen, herstellingen en klachten

meldpunt voor info, herstellingen en klachten straatlamp defect

Voor inwoners

adreswijziging attest gezinssamenstelling attest inzake wijze van teraardebestelling

bankdomiciliëring bewijs van leven bewijs van nationaliteit

bewijs van woonst belbus klantennummer aanvragen diftar-afvalcontainers aanvragen of opzeggen

e-factuur getuigschrift van samenwoonst  

jonggedoe karting nieuwsbrief inschrijving openbaarheid van bestuur

   

  verjaardagszwemmen

Feestweek Sportpark 10 tot 16/9

   

Voor verenigingen

audiovisueel materiaal uitlenen feestmateriaal uitleendienst reclame voor je activiteiten

vergunning aanvragen voor je evenement 

Voor bedrijven

seveso vragenlijst sirene vastgoedinformatie aanvragen