e-Loket

Het e-loket is een elektronisch loket waarmee je een aantal diensten en producten van je gemeente online kan aanvragen.

Infovragen, herstellingen en klachten

meldpunt voor info, herstellingen en klachten straatlamp defect

Kinderclub

 bankdomiciliëring e-factuur 

Voor inwoners

adreswijziging attest gezinssamenstelling attest inzake wijze van teraardebestelling

bewijs van leven bewijs van nationaliteit bewijs van woonst

belbus klantennummer aanvragen diftar-afvalcontainers aanvragen of opzeggen getuigschrift van samenwoonst

nieuwsbrief inschrijving openbaarheid van bestuur 

 verjaardagszwemmen

Voor verenigingen

audiovisueel materiaal uitlenen feestmateriaal uitleendienst reclame voor je activiteiten

vergunning aanvragen voor je evenement 

Voor bedrijven

vastgoedinformatie aanvragen