Infovergadering Kaneka op maandag 27 juni

  • 3 juni 2022

Op maandag 27 juni om 19.30 uur is er een infovergadering over de aanvraag van chemisch bedrijf Kaneka voor een omgevingsvergunning. De infovergadering vindt plaats in gemeentelijke basisschool Het Lo in de Gemeentestraat 9 in Oevel. Het bedrijf geeft er uitleg over de aanvraag. Nadien is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Kaneka Belgium nv is een bedrijf in de Nijverheidsstraat 12-18 in Oevel. Omdat het met gevaarlijke stoffen werkt, behoort het tot de zogenaamde Sevesobedrijven. De aanvraag gaat over het hernieuwen van de huidige vergunning klasse 1 en over het uitbreiden en verbouwen van het administratief gebouw en de MS-productie-eenheid. De aanvraag bevat ook een veiligheidsrapport en een milieueffectenrapport.

Over deze aanvraag loopt momenteel een openbaar onderzoek. Meer info daarover vindt u op www.westerlo.be/openbare-onderzoeken. De plannen en stukken liggen ook ter inzage bij de milieudienst op het gemeentehuis. Alle opmerkingen en vragen worden daar tot en met dinsdag 5 juli verzameld.