Aanvraag vastgoedinformatie voor notarissen

Om dossiers voor hun klanten op te maken hebben notarissen vaak vastgoedinformatie nodig. Ze kunnen daarvoor uittreksels uit het plannenregister (20 euro), uittreksels uit het vergunningenregister (20 euro) en bijkomende inlichtingen (20 euro) opvragen. De prijzen gelden per perceel.

Het uittreksel uit het plannenregister is een overzicht van de bestemmingen van het perceel in het gewestplan, BPA's en RUP's en de rooilijnplannen en de gewestelijke verordeningen die ervoor gelden. Het uittreksels uit het vergunningenregister is een overzicht van de omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, de attesten, de misdrijven, de verkavelingen en de verkavelingswijzigingen voor een bepaald perceel. De bijkomende inlichtingen bevatten inlichtingen die van belang zijn voor de notaris, maar die niet zijn opgenomen in het vergunningenregister en in het plannenregister.

 

 
  • 1 Begin
  • 2 Voltooid
Aanvraag uittreksels
Betaling
Aanvrager
Perceelgegevens
Toestemming

Contact

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten