Retributie op gebruik dienstverlening Academie Beeldende Kunst Westerlo 2020-2025

Beschrijving

Het retributiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 en gepubliceerd op deze website op 23 december 2019.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de inschrijving van ateliers voor de Academie Beeldende Kunst Westerlo.

Artikel 2

De bedragen van het wettelijk inschrijvingsgeld én de voorwaarden en vereiste documenten om in aanmerking te komen voor het verminderd wettelijk inschrijvingsgeld zoals bepaald in de onderwijsregelgeving (omzendbrief DKO/2018/03) worden jaarlijks voor de start van de inschrijvingen bekendgemaakt via het inschrijvingsformulier en op de website van Westerlo.

Artikel 3

De Academie Beeldende Kunst Westerlo rekent naast het inschrijvingsgeld geen extra kosten aan. Zij vraagt de leerlingen/cursisten/ouders wel een beperkt aantal basismateriaal aan te kopen en elke leerling dient in het bezit te zijn van een schetsboek. Deze schetsboek kan aangekocht worden op de Academie aan inkoopprijs (maximum 8 euro)

Artikel 4

De academie organiseert jaarlijks enkele pedagogisch/didactische activiteiten zoals een uitstap naar een museum, workshop of lezing. Bij deelname kan hiervoor een beperkte bijdrage (max. 10euro) in de kosten gevraagd worden.

Artikel 5

Leerlingen of ouders die het moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld en/of de bijdragen te betalen, kunnen zich wenden tot de directeur. Het schoolbestuur kan, na advies van de directeur en in samenspraak met de leerling of ouders een van volgende afwijkingen op de betaling toestaan: spreiding van betaling, uitstel van betaling, gedeeltelijke kwijtschelding van betaling.

Artikel 6

Eventuele bekomen vrijstellingen voor een vak of de verkregen toestemming om leeractiviteiten te mogen volgen in een alternatieve leercontext kunnen geen aanleiding geven tot een afwijkende regeling van de bepalingen van dit hoofdstuk.

Artikel 7

Bij uitschrijving zal het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald worden tot 1 oktober van het schooljaar waarvoor men in ingeschreven, indien dit schriftelijk wordt aangevraagd. Na deze datum is een terugbetaling niet meer mogelijk.

Contact

Secretariaat Academie Westerlo
Kunstencampus
Boerenkrijglaan 23
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
12:00 - 18:00
Na afspraak
Gesloten
14:00 - 18:00
Na afspraak