Retributie op technische prestaties 2020-2025

Beschrijving

In dit retributiereglement vind je een overzicht van de bedragen die aangerekend worden voor interventies op vraag van hulpdiensten of interventies die nodig geacht worden door het gemeentebestuur, voor het herstellen van schade aangebracht door derden aan het openbaar domein of aan gemeentelijke materialen, voor het ruimen van vuil op het openbaar domein en voor werken voor derden op het openbaar domein. Het reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 januari 2020.

Artikel 1

Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing zal het besluit van 16 december 2019 houdende het uitvoeren voor technische prestaties voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ingetrokken.

Artikel 2

Met ingang de publicatie op de gemeentelijke website tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevorderd voor het verhalen van de kosten op de veroorzaker/eigenaar die voorvloeien uit:

  • interventies op verzoek van hulpdiensten of interventies welke noodzakelijk worden geacht door het gemeentebestuur
  • het herstellen van schade aangebracht door derden openbaar domein of gemeentelijke materialen
  • het ruimen van vuil op het openbaar domein
  • werken voor derden op het openbaar domein

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door elke natuurlijke of rechtspersoon die

  • prestaties aanvraagt, of in voorkomend geval van degene die aan de oorzaak ligt van de uitvoering van de prestaties
  • veroorzaker is van aangebrachte schade
  • eigenaar of veroorzaker is van de vervuilende of hinderlijke substanties

Artikel 4

Het eerste uur waarvoor de retributie van toepassing is, wordt altijd volledig aangerekend, daarna wordt er per begonnen kwartier gerekend.

Artikel 5

De retributie voor de inzet van gemeentepersoneel bedraagt 30 euro per uur per ingezet personeelslid.

Verhoging uurloon:

  • voor interventies bij nacht tussen 22 en 6 uur: 25 %
  • voor interventies op zaterdag: 50 %
  • voor interventies op zon- en feestdagen: 100 %

Artikel 6

De retributie voor de inzet van een machine zoals kraan, vrachtwagen, tractor, hoogwerker ... bedraagt 50 euro per uur per ingezette machine (personeel niet inbegrepen). Voor het inzetten van een bestelwagen (personeel niet inbegrepen) wordt bepaald op 25 euro per uur.

Artikel 7

Voor de aangewende producten en/of vervangingsmaterialen of herstelling door derden wordt de werkelijke kostprijs gevraagd. Het betreft steeds de reële kostprijs inclusief btw.

Artikel 8

De retributie voor de verwerking van afval wordt bepaald op 75 euro per kubieke meter.  Elke begonnen kubieke meter wordt aangerekend.

Artikel 9

Per geopend dossier wordt een administratieve kost van 50 euro aangerekend.

Artikel 10

In geval van openstaande rekeningen, kunnen er geen diensten meer geleverd worden door de gemeente op vraag van een derde behalve de hulpdiensten.

Artikel 11

Dit is een retributie van gemeente Westerlo en staat los van een eventuele GAS-boete en vervolging door parket.

Contact

Technisch centrum
Oevelse dreef 33
2260 Tongerlo
België
014 53 92 40 (meldpunt)
08:00 - 11:45
Na afspraak
12:45 - 16:00
Na afspraak
08:00 - 11:45
Na afspraak
12:45 - 16:00
Na afspraak
08:00 - 11:30
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
08:00 - 11:45
Na afspraak
12:45 - 16:00
Na afspraak
08:00 - 11:45
Na afspraak
12:45 - 16:00
Na afspraak