Ethias

Ethias is een Belgische verzekeringsmaatschappij die in 1919 werd opgericht door een groep van gemeente- en provinciebesturen onder de naam Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen (OMOB).

Tot haar verzekerden behoren de federale staat, de gewesten en gemeenschappen, de lokale overheden (provincies, steden en gemeenten, OCMW’s), de openbare ondernemingen alsook duizenden intercommunales, scholen, ziekenhuizen, diensten van algemeen nut en verenigingen. Heel wat gemeentebesturen zijn aandeelhouder van Ethias.

Gemeente Westerlo is lid van Ethias.

Contact

Ethias nv
Rue des Croisiers 24, 4000 Luik
www.ethias.be

pdf bestandStatuten Ethias (364 kB)

Logo Ethias