Subsidie voor partituren voor koren en orkesten

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 april 2020

Elke instrumentale en vocale vereniging, erkend door de Cultuurraad van Westerlo, kan een subsidie ontvangen voor aankoop van partituren en partijen volgens onderstaande bepalingen:

 • Het maximum bedrag van de subsidie bedraagt 400 euro per kalenderjaar.
 • De subsidie heeft betrekking op aankopen in het lopende kalenderjaar.
 • De subsidie dient vóór 1 december per e-mail aangevraagd te worden via cultuur@westerlo.be
 • Er mag maar één subsidieaanvraag per kalenderjaar ingediend worden.

Volgende bewijsstukken dienen toegevoegd te worden:

 • betaalbewijs
 • titel van het werk
 • naam en voornaam componist
 • naam en voornaam arrangeur
 • catalogusprijs
 • uitgeverij
 • rekeningnummer van de vereniging die de subsidie aanvraagt

De partituren mogen niet voorkomen op de lijst van de gemeentelijke partiturenbank. Deze wordt één keer per jaar door de cultuurdienst aangevuld en doorgestuurd aan de erkende instrumentale en vocale verenigingen.

Voorstellen van aankoop worden vooraf doorgegeven aan de cultuurdienst om dubbele aankopen te vermijden. Aankopen die niet vooraf werden goedgekeurd, gebeuren op eigen risico en worden mogelijk niet gesubsidieerd.

De werken worden voor een maximumperiode van 2 jaar eigendom van de vereniging. Na twee jaar schenkt de vereniging de partituren aan de gemeentelijke partiturenbank.

De werken dienen binnengebracht te worden bij de cultuurdienst om toegevoegd te worden aan de gemeentelijke partiturenbank zodat alle werken ter beschikking blijven voor alle erkende verenigingen.

Verenigingen die de partituren niet binnen brengen of niet in goede staat binnen brengen, kunnen het recht op subsidie voor het volgende jaar verliezen. Zij worden hiervan per brief op de hoogte gebracht.

Door het ontvangen van de subsidie aanvaardt de vereniging de bepalingen van dit reglement.

Bij het aanvaarden van de partituren en partijen neemt de vereniging het op zich om de partituren in een goede staat te bewaren (eventueel te kaften).
Bij gebruik van dit subsidiereglement zal de gemeente Westerlo als ondersteunende partner in de programmabrochure worden vermeld.

Contact

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak