Dienst omgeving ruimtelijke ordening

Op de dienst omgeving ruimtelijke ordening moet je zijn als je een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden (vroeger stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning genoemd) nodig hebt. Je kan er ook terecht voor informatie en wetgeving over bouwen en verbouwen, verkavelen, vellen van bomen, plaatsen van reclameborden, premies en subsidies en het toekennen van huisnummers en om kadasterplannen, het gewestplan, het ruimtelijk structuurplan, goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen in te zien.

De dienst omgeving ruimtelijke ordening levert omgevingsvergunningen af. Je kan ze digitaal aanvragen via www.omgevingsloket.be.

Medewerkers

  • Christine Boeckx
  • Anke Hardies
  • Peter Hendrickx
  • Ann Kerkstoel 
  • Ivy Korthout
  • Leen Thoelen
  • Griet Van de Put
  • Evi Van Schaeybroeck

Contact

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Warning 11 juli gesloten