Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Je wil gaan bouwen of verbouwen? Dan moet je voor je begint nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Een omgevingsvergunning is een toestemming van de gemeente om te mogen bouwen of verbouwen.

Je kan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ook online aanvragen en opvolgen via www.omgevingsloket.be.

Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig?

Als algemene regel geldt dat je voor handelingen of werken, zoals bijvoorbeeld het bouwen of verbouwen van een constructie, een omgevingsvergunning nodig hebt. Ook voor bijvoorbeeld het vellen van bomen met bepaalde afmetingen en/of op een bepaalde locatie en het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf heb je een omgevingsvergunning nodig.

Wanneer heb je geen omgevingsvergunning nodig?

Op de verplichting tot het aanvragen van een omgevingsvergunning gelden een aantal uitzonderingen voor een aantal eenvoudige handelingen of werken. Die lijst is sinds 2010 grondig uitgebreid:

  • In sommige gevallen volstaat een melding in plaats van een omgevingsvergunning
  • In andere gevallen geldt de zogenaamde vrijstelling en is zelfs helemaal geen omgevingsvergunning of melding noodzakelijk

Samenstelling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning

Een belangrijk element bij de samenstelling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is de al dan niet verplichte tussenkomst van een architect. Voor aanvragen vrijgesteld van de medewerking van een architect volstaat een 'eenvoudige dossiersamenstelling'. Voor aanvragen met medewerking van een architect is een 'uitgebreide dossiersamenstelling' nodig. Technische werken en terreinaanlegwerken vormen een afzonderlijke categorie waarvoor nog een andere dossiersamenstelling vereist is. Voor meer informatie over de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening en op www.ruimtelijkeordening.be.

Prijs

De omgevingsvergunning is gratis.

Meer info

Beschrijving

De gemeente publiceert alle omgevingsvergunningen die ze aflevert en weigert.

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak