Politiecodex

De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo en de politiezone Zuiderkempen hebben een algemeen uniform politiereglement voor de drie gemeenten: de politiecodex. De politiecodex is een overzicht van alle strafbare overtredingen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, geeft duidelijkheid over wat mag en wat niet mag en geldt voor iedereen vanaf 16 jaar.  De politiecodex is in werking sinds maart 2011. De gemeenteraad keurde de codex goed in januari 2011 en wijzigde hem in april 2012 en in december 2013.

Waarover gaat de politiecodex?

 • verkeer (artikel 1 tot 15)
  over parkeren in zones met beperkte parkeertijd, over parkeren in een blauwe zone, over bewonersparkeren, over parkeren op plaatsen met een parkeerbeperking in de tijd en over het parkeren van kampeerwagens
 • openbare rust (artikel 16 tot 76)
  over de organisatie van evenementen, evenementen in open lucht, tentfuiven en in besloten plaatsen, over geluidsoverlast overdag en 's nachts van openbare inrichtingen, toestellen die geluid produceren, voertuigen, grasmachines, hobbywerktuigen, toestellen voor recreatief gebruik, vogelschrikkanonnen, bouwmachines en laden en lossen, over het sluitingsuur, over wapens, over vuurwerk, over hinderlijk gedrag en over nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
 • dieren (artikel 77 tot 97)
  over geluidsoverlast van dieren, over loslopende dieren, over de uitwerpselen van dieren, over schade door dieren, over schade aan dieren, over slachten, over vissen, over duiven en over geurhinder van dieren
 • inname en doorgang openbare weg (artikel 98 tot 176)
  over werkzaamheden op het openbaar domein, over de invloed op het openbaar domein van werkzaamheden buiten het openbaar domein, over het gebruik van containers en laadbakken, over de openbare veiligheid en de vlotte doorgang op het openbaar domein, over terrassen en schuttingen, over de uitstallingen van winkels, over reclameborden, verplaatsbare constructies en straatmeubilair, over blijvende en tijdelijke wegwijzers, over spandoeken en feestverlichting, over huisnummers, over verkeersborden, straatnaamborden, openbare verlichting aan de gevels van huizen, over het inzamelen, verkopen en uitdelen van drukwerk en producten op openbare plaatsen, over luifels, over sneeuw en ijs op de openbare weg, over schaatsen en over hinderlijke beplantingen en afsluitingen
 • reinheid (artikel 177 tot 389)
  over zwerfvuil, sluikstorten, de reinheid van de stoep, de goot en de riolering, over verkooppunten van drank en voeding, over het wassen en herstellen van voertuigen, over wildplassen, over het opslaan en gebruiken van goederen die geurhinder veroorzaken, over leegstaande, ongezonde en bouwvallige woningen, over het verbranden van afval, over wildplakken, over plakborden en infozuilen, over tijdelijke publiciteitsborden, over het verdelen van reclamedrukwerk, over het gebruik van wegbermen en grachten, over lichthinder, over de afvalophaling en het gebruik van het containerpark
 • zwaardere inbreuken (artikel 390 tot 397)
  over het vernielen van grafzerken, het omhakken van bomen, het vernietigen of verplaatsen van grensafsluitingen, over het beschadigen van eigendommen, voertuigen en afsluitingen, over lichte gewelddaden, over graffiti en over vermommingen
 • begraafplaatsen (artikel 398 tot 533)
  over de plichtplegingen die de begrafenis voorafgaan, over het vervoer van stoffelijke overschotten, over begravingen, bijzettingen en uitstrooiingen, over de ontruiming van graven en ontgravingen, over graftekens, onderhoud en planten op de begraafplaats en over orde op de begraafplaats
 • speelpleinen, parken en sportterreinen (artikel 534 tot 538)
 • bouwwerken met meldingsplicht (artikel 539)

Strafbepalingen

 • administratieve geldboetes tot 350 euro voor meerderjarigen
 • administratieve geldboetes tot 175 euro voor minderjarigen
 • intrekking of schorsing van een vergunning
 • sluiting van een inrichting

Wet- en regelgeving

Lokale politie
Veiligheidscentrum de Marly
de Merodedreef 15
2660 Westerlo
België
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 16:00
Gesloten
08:00 - 19:00