Politiereglement wegverkeer

Het politiereglement op het wegverkeer bevat de verkeersregels die gelden op de gemeentewegen. Dit zijn alle wegen in Westerlo, uitgezonderd de N152 Olenseweg, de N19 de Merodedreef en de E313.

In het politiereglement op het wegverkeer zijn er hoofdstukken over:

 • Verboden en beperkt verkeer
  eenrichtingsverkeer, verkeer verboden in beide richtingen, verkeersbeperkingen bij manifestaties zoals de markt, de kermissen, de thuiswedstrijden van KVC Westerlo en het handboogschieten van de Sint-Sebastiaansgilde, verboden doorgang voor vrachtwagens en ruiters
 • Bebouwde kommen
 • Voorzieningen voor fietsers en bromfietsers
  fietspaden en oversteekplaatsen voor fietsers
 • Voorzieningen voor voetgangers
  oversteekplaatsen en verplichte wegen voor voetgangers
 • Snelheidsbeperkingen
  zone 70, zone 50, zone 30, snelheidsbeperking van 50 km per uur, verhoogde inrichtingen en wegversmallingen en asverschuivingen
 • Rijbanen verdeeld in rijstroken
  doorlopende en onderbroken witte strepen en witte voorsorteringspijlen
 • Hoofdwegen
  Voorrang, verkeerslichten en rotonden
 • Stilstaan en parkeren
  parkeerverbod, beurtelings parkeren, gele strepen, blauwe zones, zonaal parkeren en markt
 • Parkeerplaatsen
  voor personen met een handicap,  witte overlangse markeringen, voorbehouden voor personenauto's, voorbehouden voor vrachtwagens, voorbehouden voor bussen, verplicht parkeren op de berm of het trottoir, parkeren met beperkte parkeerduur

 

pdf bestandPolitiereglement gemeentewegen na laatste aanpassing van 16 november 2020 (534 kB)

 

Contact

Mobiliteit
Gemeentehuis verdieping 2
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 43
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak