Rechtshulp

Voor gratis juridische informatie en advies kan je zowel op het gemeentehuis als op het OCMW terecht na afspraak.

Met welke vragen kan je er terecht?

 • huwelijk en gezin
  voorlopige maatregelen, feitelijke scheiding, samenwonen, minderjarige kinderen, afstamming, voogdij en adoptie
 • echtscheiding
  onderhoudsgeld, ouderlijk gezag en bezoekrecht
 • huur- en pachtovereenkomsten
  huurprijsverhoging, waarborg en opzeg
 • erfrecht
  erfopvolging, testament, schenking, vereffening, verdeling van eigendom en erfdienstbaarheden
 • arbeidsrecht, strafrecht, bestaansminimum en OCMW-dienstverlening

Heb je ook hulp nodig bij het opstellen van een brief of een akte? Dan ga je het best naar de dienst rechtshulp in het Sociaal Administratief Centrum van het OCMW. De juriste kan je helpen bij het onderzoek en de behandeling van je dossier, maar kan niet voor je optreden voor de rechtbank. Op dat moment word je doorverwezen naar een advocaat. De juriste kan eventueel bemiddelen via telefoon of brief of doorverwijzen en begeleiden naar instellingen of personen zoals de sociale dienst, een notaris, een pro-Deoadvocaat of de vakbond.

Kan je geen advocaat betalen, dan kan je een beroep doen op (gedeeltelijk) kosteloze bijstand van een pro-Deoadvocaat. De dienst rechtshulp helpt je bij de aanvraag van een pro-Deoadvocaat.

Prijs

Gratis

Wanneer?

Zitdag Commissie voor Juridische Bijstand

 • gemeentehuis Boerenkrijglaan 61 Westerlo
  elke maandag van 18 tot 19.30 uur
  voor een afspraak: bel (ten laatste op maandag voor 12 uur) naar 014 54 75 75 (onthaal gemeentehuis)
 • gratis telefonisch advies op 0476 36 31 92 van maandag tot vrijdag van 14 tot 15 uur

Dienst rechtshulp OCMW

Sociaal Administratief Centrum Verlorenkost 22/1 Westerlo
anneleen.barbier@westerlo.be en 0492 14 14 88

 • elke eerste, derde en vijfde maandag van de maand van 18 tot 20 uur (na telefonische afspraak op 0492 14 14 88)
 • elke dinsdag van 9 tot 12 uur (na telefonische afspraak op 0492 14 14 88)
 • elke woensdag van 9 tot 12 uur (na telefonische afspraak op 0492 14 14 88)

De juriste van de dienst rechthulp van het OCMW heeft ook zitdagen in

 • OCMW Herselt Kerkstraat 1A Herselt
  elke donderdag van 9 tot 12 uur (na telefonische afspraak)
  elke eerste, derde en vijfde donderdag van de maand van 14 tot 16 uur (na afspraak)
 • OCMW Hulshout Grote Baan 264 Hulshout
  elke tweede en vierde maandag van de maand van 18 tot 20 uur (na telefonische afspraak)
  elke vrijdag van 9 tot 12 uur (na telefonische afspraak)
 • OCMW Laakdal Sociaal Huis Markt 19 Laakdal
  elke maandag van 9 tot 12 uur (na afspraak)
  elke tweede en vierde donderdag van de maand van 14 tot 16 uur (na afspraak)
 • OCMW Meerhout Gasthuisstraat 27 Meerhout
  elke woensdag van 13 tot 16 uur (na afspraak)

Enkel na afspraak

Zitdag bureau voor juridische bijstand
Gemeentehuis
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
Gesloten
Gesloten
18:00 - 19:30
Enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten

Contact

Dienst rechtshulp OCMW
Sociaal Administratief Centrum
Verlorenkost 22/1
2260 Westerlo
België
0492 14 14 88
Gesloten
Gesloten
18:00 - 20:00
Na telefonische afspraak
09:00 - 12:00
Na telefonische afspraak
09:00 - 12:00
Na telefonische afspraak
Gesloten
Gesloten