Voorlopig rijbewijs

Je kan een voorlopig rijbewijs aanvragen als je geslaagd bent voor je theoretisch rijexamen en voldoet aan enkele andere voorwaarden. Je mag dan met een L rijden.

Er bestaan meerdere soorten voorlopige rijbewijzen. 

  • Voor categorie B: voorlopige rijbewijs van 36, 18 en 12 maanden
  • Voor andere categorieën: model 3

Voorlopig rijbewijs 36 maanden

Je kan je voorlopig rijbewijs M36 aanvragen vanaf de leeftijd van 17 jaar en nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen. Het voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig. Je bent verplicht minstens 1 begeleider te noteren op het aanvraagformulier. De begeleider moet een begeleidersattest hebben en moet voldoen aan een aantal voorwaarden

Voorlopig rijbewijs 18 maanden

Je kan je voorlopig rijbewijs M18 aanvragen vanaf de leeftijd van 18 jaar en nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen. Je moet ook 20 uur rijles gevolgd hebben bij een erkende rijschool. Het voorlopig rijbewijs M18 is 18 maanden geldig.

Voorlopig rijbewijs 12 maanden

Je kan je voorlopig rijbewijs M12 aanvragen nadat je 6 uur rijles gevolgd hebt in een erkende rijschool en je dit kan bewijzen met een getuigschrift. De 6 uur rijles moet je volgen als je voorlopig rijbewijs M36 of M18 is verlopen. Je moet ook geslaagd zijn voor het theoretisch rijexamen. Het voorlopig rijbewijs M12 is 12 maanden geldig.

Voorlopig rijbewijs model 3

Voor andere categorieën voertuigen bestaat er een voorlopig rijbewijs M3. Meer info over het voorlopig rijbewijs M3 vind je op de website van FOD Mobiliteit.

Aanvraag 

Je kan je voorlopig rijbewijs aanvragen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Nodig

  • Je identiteitskaart
  • Je aanvraagformulier
  • M36: begeleidersattest(en)
  • M18: bewijs 20 uur rijschool
  • M12: bewijs 6 uur rijschool na verlopen van je voorlopig rijbewijs M36 of M18

Bedrag

25 euro

Afhalen

Je kan je voorlopig rijbewijs na drie werkdagen afhalen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Bij een omwisseling tussen een M36 en een M18, breng je het oude voorlopige rijbewijs mee.

Meer info over het voorlopig rijbewijs, vind je op de websites van de FOD Mobiliteit en de Vlaamse overheid.

 

 

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
13:30 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
13:30 - 16:00
Enkel na afspraak
18:30 - 20:30
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
13:30 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
13:30 - 16:00
Enkel na afspraak