Noord-zuidbeleid, ontwikkelingssamenwerking of lokaal mondiaal beleid

De wereld rondom ons evolueert en verandert razendsnel. De opsplitsing tussen Noord en Zuid is alsmaar minder relevant. Mondiale uitdagingen en opportuniteiten stoppen niet aan de landsgrenzen. Denk maar aan de globalisering, migratie, sociale media of de klimaatopwarming. Ook het gemeentelijk noordzuidbeleid moest mee evolueren. Een denktank van ambtenaren, schepenen en vertegenwoordigers van het middenveld ontwikkelde in 2005 onder impuls van de VVSG het concept Lokaal Mondiaal Beleid. Meer info vind je in de brochure Van Noord-Zuid naar Mondiaal: naar een lokaal mondiaal beleid van de VVSG. (link)

Lokaal mondiaal beleid is een visie op het gemeentelijke beleid voor ontwikkelingssamenwerking die zich heeft aangepast aan de realiteit van vandaag. Het is een visie op hoe steden en gemeenten uiting kunnen geven aan het solidariteitsgevoel en hoe zij, samen met het middenveld en de bevolking, een inspanning kunnen leveren om de onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen.

Lokaal mondiaal beleid is een coherent, transversaal en gemeentebreed beleid dat bijdraagt aan meer internationale rechtvaardigheid via mondiale beleidskeuzen, mondiaal burgerschap en mondiale samenwerking.

Gemeentelijke acties ter versterking van de internationale rechtvaardigheid kunnen worden gesitueerd onder mondiale beleidskeuzen, mondiaal burgerschap en mondiale samenwerking. 

  • Mondiale beleidskeuzes zijn coherente beleidskeuzes van een lokaal bestuur die bijdragen aan internationale rechtvaardigheid.
  • Mondiaal burgerschap gaat over kennis, houding en gedrag dat past bij een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zowel hier als elders ter wereld veranderingen door te voeren die bijdragen aan internationale rechtvaardigheid.
  • Mondiale samenwerking van een lokaal bestuur is een vorm van internationale samenwerking die tot doel heeft als partners bij te dragen aan meer internationale rechtvaardigheid.
Wereld
Bib Westerlo
Kasteelpark 5
2260 Westerlo
België
014 53 92 09
09:00 - 17:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 17:00
Na afspraak