Ruimtelijk structuurplan

In een ruimtelijk structuurplan geven de gemeenten, de provincies en het Vlaams gewest aan wat de klemtonen en doelstellingen zijn van het ruimtelijk beleid dat zij willen voeren. Een structuurplan is eigenlijk een wetenschappelijk onderbouwde visie op het ruimtelijk beleid. Op basis van een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur en een aantal wetenschappelijke prognoses en behoefteberekeningen, wordt een beeld geschetst van de gewenste ruimtelijke structuur: hoe willen we dat onze ruimte er binnen een aantal jaar zal uitzien? Ruimtelijke structuurplannen zijn dus in het leven geroepen om een samenhangend ruimtelijk beleid te kunnen voeren. Elke concrete bestemmingswijziging moet passen in de visie van het ruimtelijk structuurplan, en zo bijdragen aan de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur.

De Vlaamse overheid heeft sinds 1997 het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Sinds 2004 hebben alle provincies een provinciaal ruimtelijk structuurplan. De gemeenteraad keurde het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Westerlo goed in 2006.

pdf bestandRuimtelijk Structuurplan Westerlo (2.26 MB)

Meer info

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak